Free cookie consent management tool by TermsFeed

Miljöproblemet kan göras till en hållbar inkomstkälla

BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi- och biogasanläggningar. Vi tar ett helhetsgrepp kring hela processen, från analys, beräkningar och konstruktion till tillverkning och installation.

Verksamhetsområden

En central del av vårt erbjudande är unika gasuppsamlingssystem för avfallsdeponier. Med egenutvecklad teknik konverteras miljöskadliga metangaser från nedbrytningsprocessen till grön energi för elektricitet och värmeproduktion. En smart helhetslösning som – i en och samma process – förvandlar ett svårbemästrat miljöproblem till en varaktig inkomstkälla.

En annan roll är som samarbetspartner till andra aktörer inom biogasomårdet med resurser och kunskap för konstruktion och byggande av delprojekt inom biogas-/rötningsanläggningar och biogashantering på kommunala avloppsreningsverk.

Vårt arbete bygger på gedigen erfarenhet hos kunnig personal, flertalet med behörighet enligt EGN, BGA, DBE:s Veiledning om biogass samt TUKES.

Affärsidé

Vår affärsidé är att bygga kompletta biogasanläggningar med tillhörande applikationer för bl a miljövänlig el och värmeproduktion. Vi ska utveckla, tillverka och marknadsföra helhetslösningar för deponigasanläggningar (soptippar), rötgasanläggningar och reningsverk. Vårt program ska omfatta helhetslösningar för el- och värmeproduktion via gasmotorer, gasturbiner och gaspannor.

Historik

Biogas Systems har sitt ursprung i värmländska Sunne. Verksamheten grundades 1985 och vi har under mer än 30 år byggt upp erfarenhet som kommer våra kunder tillgodo i egna system eller genom partnerskap med andra aktörer inom biogasområdet.

Under många år bedrevs verksamheten under namnet VÄRMEKOLLEKTOR AB. Vårt nuvarande namn BIOGAS SYSTEMS NORDIC AB antogs först 2010.

Vår vision

Biogas Systems vision är att tillsammans med våra kunder omvandla miljöproblem till en ekonomiskt hållbar intäkt genom att:

• Tillhandahålla kompletta lösningar inom våra verksamhetsområden
• Kontinuerligt arbeta med produktutveckling med fokus på kvalité och miljö

Önskad position om 5 år

• Vi är marknadsledande inom våra verksamhetsområden
• Vi är globalt representerade inom våra verksamhetsområden