Free cookie consent management tool by TermsFeed

Tjänster

Kompetens och gedigen erfarenhet gör oss till en attraktiv partner kring det mesta som rör biogas. Välkommen till Biogas Systems om du behöver hjälp med entreprenadarbeten, byggnation och service kring produkter som gaslager, gasfacklor, tryckhöjningsutrustningar, rörsystem, styrning, instrumentering, ledningssystem, gasmotorer, gasturbiner och gaspannor. 

Projektering av deponi- och biogassystem

Med kompetent personal och lång erfarenhet erbjuder vi också projektering av deponi- och biogassystem. Ett helhetsgrepp kan tas både på stora och mindre projekt inom biogassektorn.

Till produktblad

Utredning och undersökningar av existerande gassystem

Analys och genomlysning av möjlig utveckling eller förbättring av existerande gassystem kräver ofta stöd. Vi erbjuder kunskap om lagar, regelsystem och funktion och tar fram åtgärdsförslag på existerande gassystem.

Till produktblad

Provpumpning med analys av deponigaspotential

Biogas Systems har ett väl utarbetat system för provpumpning och analys av deponigas och deponigaspotential. Provpumpning med analys svarar på frågeställningen om ytterligare åtgärder avseende metanutsläpp behövs och tillhandahåller fakta som krävs av tillsynståndsgivande myndighet.

Till produktblad

Service av deponi- och biogassystem, del av eller hel anläggning

Genom att vi byggt ett stort antal gassystem över tiden har behovet av service kontinuerligt ökat. Komplett service och säkerhetskontroll av gassystem erbjuds på halv- eller helårsbasis med kompetent servicepersonal. Service sker på tryckstationer, förbrukarstationer som gasmotor gaspannor med brännare, gasfacklor mm likväl som övrig kringutrustning tillhörande gassystemet som gaslager, rörsystem, mm.

Till produktblad

 
 

 

 

Genomgång och utredning av deponi- och biogassystem med åtgärdsförslag

Existerande gassystem kan behöva åtgärdas. Stöd och utredning av lösningar för att följa gällande regelverk (EGN). Ofta behövs dels översyn med hänvisning till gällande regler därtill också lösningsförslag hur det kan åtgärdas. Färdiga lösningar erhålls.

Till produktblad

Anläggningsspecifika kurser genomförs utifrån kundspecifik anläggning

Vi erbjuder utbildning av din personal i existerande gassystem men också gassystem vi byggt. Ofta finns behov av att förnya kompetens kring system och funktion genom att ta fram ett specifikt underlag för din anläggning och genomföra en utbildning av er personal.

Till produktblad

Riskbedömning med analys för deponi- och biogassystem

Alla gasanläggningar skall risk- och säkerhetsbedömmas. Genomgång samt framtagande dokument för risk- och säkerhetsbedömning genomförs regelbundet till anläggningsbrukare.

Till produktblad

Explosionsdokumentation framtages till deponi- och biogassystem

Till gassystem skall explosionsskyddsdokumentation framtagas. Biogas Systems tillhandahåller även denna tjänst där vi följer gällande energigasnormen (EGN 2023). Vid byggande av anläggning bifogas alltid både risk och explosionsdokumentation. Vid existerande anläggning behöver detta ofta uppdateras över tid.

Till produktblad

 

Utbildning

Anläggningsspecifika kurser erbjuds för driftspersonal och ansvariga för gasanläggningen såväl vid driftsättning som löpande därefter.

Vi har också ett allmänt kursutbud för t.ex gasföreståndare som står öppet för branschen i sin helhet och ger breda kunskaper kring deponigasens möjligheter samt tekniken för uppsamling och utvinning. Våra gasföreståndarutbildningar följer Energigas Sverige's riktlinjer.

Till produktblad