Free cookie consent management tool by TermsFeed

Specialister på biogas

När biologiskt avfall bryts ner i syrefri miljö bildas metangas och koldioxid. Biogas kan utvinnas vid specialutvecklade rötningsreaktorer och kommunala reningsverk men också i andra processer som t.ex avfallsdeponier. Biogasen har många användningsområden. Den kan med högt energiutbyte nyttjas som drivmedel för fordon men även för miljövänlig uppvärmning och elproduktion. Biogas Systems AB är specialister på utveckling och produktion av kompletta lösningar för biogas.
Vi är certifierade enligt ISO 3834-2 och arbetar enligt EGN och BGA's riktlinjer.
Biogas uppkommer när organiskt material bryts ned i en anaerob process utan tillgång till syre. Processen ger en förnyelsebar energikälla som går att använda som fordonsbränsle eller till el- och värmeproduktion.
 
 

 

 

Gasuppsamling för avfallsdeponier

På soptippar och deponier världen över utvecklas miljöpåverkande gaser. Sett ur ett miljöperspektiv är gaserna ett problem. Metangas som inte tas om hand och läcker ut i atmosfären bidrar i högsta grad till växthuseffekten. Gasen är dessutom illaluktande och kan leda till svårsläckta bränder. Gasens skadeverkningar har bidragit till ett regelverk där deponiägare åläggs skyldigheten att förhindra miljöpåverkan.

Rätt nyttjad är – å andra sidan – gasen en värdefull tillgång. En förnyelsebar och miljövänlig energikälla för såväl värme- som elproduktion.

BIOGAS SYSTEMS har utvecklat en teknik som konverterar den skadliga metangasen till naturlig energi. En helhetslösning som, i specialutvecklat system, förvandlar ett svårbemästrat miljöproblem till en varaktig och ekologiskt hållbar inkomstkälla.

Byggnation av rötning och biogasreaktorer

Erfarenheter från deponigasområdet ger oss även en stabil plattform som samarbetspartner vid byggnation av rötning- och biogasreaktorer samt för biogashanteringen på kommunala reningsverk.

Vi tar ansvar för entreprenadarbeten, delprojektering, byggnation och service kring produkter som gaslager, gasfacklor, tryckhöjningsutrustningar, rörsystem, styrning, instrumentering, ledningssystem, gasmotorer, gasturbiner och gaspannor.

Våra kunder

Våra kunder finns i första hand inom energisektorn men också bland kommunala och privata renhållningsföretag.

Vi är idag aktiva över hela Skandinavien samt delar av Europa, Nordafrika och Asien.