Free cookie consent management tool by TermsFeed

Rötgasanläggningar

I speciella rötgasanläggningar bryts organiskt material, som jordbruks- och hushållsavfall, ner till energirik, brännbar gas att använda vid framställning av fordonsbränsle eller vid produktion av värme och el. Biogas Systems utvecklar och bygger rötgasanläggningar för säker, lönsam och miljövänlig energiutvinning. Vi har kunskap kring hela processen, från projektering och konstruktion till produktion och service.

Rötgasutvinning allt vanligare

Rötningsprocesser för utvinning av biogas blir allt vanligare över hela världen. Europeiska ekonomier går i spetsen för utvecklingen och antalet anläggningar växer snabbt. I utvecklingsländer är tillämpning av tekniken mindre utbredd men behovet av fungerande lösningar accelererar snabbt.

Vid rötning av mat- och hushållsavfall placeras anläggningen ofta i anslutning till avfallsdeponier. Det finns också samrötningsanläggningar där intressenter optimerar utbytet av processen genom att blanda organiska material från exempelvis hushåll och jordbruk.

Vi finns med i varje led

Biogas Systems är en erfaren partner vid utveckling och byggnation av rötningsanläggningar. På egen hand, eller tillsammans med kunder och partners, svarar vi för ny- och ombyggnation av anläggningar.

Vårt åtagande innefattar hela kedjan, från projektering och konstruktion till tillverkning och installation av t.ex gaslager, röttankar, gasfacklor och tryckhöjningssystem.

Med egen organisation är vi också en pålitlig och kvalificerad partner för löpande service och support.

Projektering

Projektering

Med kompetent personal och lång erfarenhet erbjuder vi rådgivning och projektering och kan självklart ta ett helhetsgrepp om både större och mindre projekt inom biogassektorn.

Konstruktion

Konstruktion

Med specialkompetens och erfarenhet erbjuder vi kreativa och intelligenta lösningar med rådgivning, utveckling, design och ritningsarbete. Konstuktionslösningarna följer alltid gällande normer och myndighetskrav.

Tillverkning

Tillverkning

Vid vår fabrik i Sunne utför vi de flesta förekommande arbeten inom rostfritt, plast, el och automation som behövs för att bygga komplexa biogasanläggningar.

Installation

Installation

Erfarenhet och kompetens är ledord för ett lyckat montage med installation och korrekt driftsättning för biogas. Vårt helhetsgrepp om projekten gör att vi följer utsatta tidsplaner, håller en hög kvalitetsnivå och därmed skapar nöjda kunder.

Service

Service

Biogas Systems har en serviceorganisation för såväl gasanläggningarna som gasmotorer, turbiner och pannor. Organisationen täcker idag in större delen av Europa.