Free cookie consent management tool by TermsFeed

Reningsverk

Avloppsreningsverken är en viktig källa för biogas. Överskottsslam som bildas som restprodukt vid rening av hushållens avlopp är rikt på organiskt material som med modern miljöteknik kan tas tillvara och generera energi. Biogas från reningsverk används i dagsläget framför allt för el och uppvärmning men i allt högre grad även som fordonsbränsle.

Restprodukter ger energi

Biogas utvinns ur det slam som uppkommer vid reningsprocessens inledande steg. Slammet tas tillvara och förs vidare till specialutvecklade rötkammare där det i syrefri miljö bryts ned av mikroorganismer till en energirik gas, i huvudsak bestående av metan.

Gasen samlas upp och omvandlas med hjälp av gasmotorer eller turbiner till el och värme. Metangasen kan också uppgraderas till biometan för använding som bränsle för bilar och bussar.

De kommunala reningsverken står idag för nära hälften av den biogas som utvinns i sverige. Samtidigt finns en outnyttjad potential då många reningsverk – än så länge – inte har investerat i tekniken. Genom modernisering av befintliga rötgasanläggningar kan dessutom mängden utvunnen gas optimeras.

Biogas systems har lösningen

Biogas Systems erbjuder kompletta lösningar för biogasutvinning från reningsverk. Vårt program omfattar viktiga anläggningsdelar som gaslager, rötkammare, gasfacklor och tryckhöjningssystem men vi har också kompetens för utveckling av kompletta system för rör, styrning och instrumentering.

Huvudentreprenör eller medspelare

Vi är en pålitlig totalentreprenör med ansvar för hela värdekedjan, från projektering till tillverkning och installation.
Vi kan också vara en flexibel partner till andra aktörer vid nyproduktion eller vid anläggningar som skall byggas om.

Projektering

Projektering

Med kompetent personal och lång erfarenhet erbjuder vi rådgivning och projektering och kan självklart ta ett helhetsgrepp om både större och mindre projekt inom biogassektorn.

Konstruktion

Konstruktion

Med specialkompetens och erfarenhet erbjuder vi kreativa och intelligenta lösningar med rådgivning, utveckling, design och ritningsarbete. Konstuktionslösningarna följer alltid gällande normer och myndighetskrav.

Tillverkning

Tillverkning

Vid vår fabrik i Sunne utför vi de flesta förekommande arbeten inom rostfritt, plast, el och automation som behövs för att bygga komplexa biogasanläggningar.

Installation

Installation

Erfarenhet och kompetens är ledord för ett lyckat montage med installation och korrekt driftsättning för biogas. Vårt helhetsgrepp om projekten gör att vi följer utsatta tidsplaner, håller en hög kvalitetsnivå och därmed skapar nöjda kunder.

Service

Service

Biogas Systems har en serviceorganisation för såväl gasanläggningarna som gasmotorer, turbiner och pannor. Organisationen täcker idag in större delen av Europa.