Free cookie consent management tool by TermsFeed

Produkter

Biogas Systems är en komplett leverantör för automatiserade och väl fungerande biogasanläggningar. Till programmet hör kvalificerade produkter från välkända leverantörer inom kategorierna förbrukare, gasuppsamlingssystem, lager och konditionering

Förbrukare

Gas engine

Gasmotor

Gasmotorn använder gasens energiinnehåll för generering av el och värme. Vi levererar gasmotorer av olika fabrikat med varierande effekter i kompletta prefabricerade stationer.

Till produktblad

Gas boiler

Gaspannor

Gaspannor tar tillvara uppsamlad gas och genererar värme. Vi levererar gaspannor med varierande effekter i kompletta prefabricerade stationer. 

Till produktblad

Gas turbine

Gasturbiner

Gasturbiner genererar el och värme. Vi erbjuder kompletta turbinaggregat, inklusive övervakningsutrustning, med eller utan värmeväxlare för varmvattenproduktion.

Till produktblad

Gasfackla

Gasfacklor

Gasfacklor bränner gas som inte kan tas till vara vid anläggningen. Vi erbjuder facklor för olika applikationer i flera storlekar.

Till produktblad

Gasbrännare

Gasbrännare förbränner biogas och producerar värme. Vi utför leverans, montage och service av gasbrännare med varierande effekter till befintliga, och nya panninstallationer.

Till produktblad

Deponigasbrännare DGV FLOX

Flamlös lågkoncentrerad förbränning av deponigas ner till 6-8 % CH4.

Teknisk nytt system där högt volymflöde av gas med låg koncentration förvärms och därefter förbränns med bibehållen effekt. Systemet byggs in med en panna i en containerstation.

Till produktblad

Gasuppsamlingssystem

Deponigasanläggning

Deponigasanläggningar

Unika gasuppsamlingssystem byggda på egen teknik där specialutvecklade komponenter och patenterade delsystem sammanfogas till kompletta system.

Till produktblad

Gasbrunn

Gasbrunnar

Enkel, robust och kostnadseffektiv gasbrunnskonstruktion ger effektiv avgasning på deponin.

Till produktblad

Spolbrunn

Spolbrunn

Patenterad blås- och spolbrunn möjliggör systematiskt underhåll på sugledningssystemet.

Till produktblad

Kondenssbrunn

Kondensbrunnar

Specialutvecklad kondensfälla med anpassad sughöjd upprätthåller optimalt undertryck.

Till produktblad

Lager och konditionering

Gasklocka

Ett dubbelmembran gasklocka som består av ett yttre samt ett inre membran tillverkade i polyesterväv med beläggning av PVC och lack. Finns i standardutförande 50m³ upp till 5360m³

Ladda ner produktblad

 

 

Gaskylare

En gaskylare som kyler ner gasen vilket resulterar i att den fuktmättade gasen släpper ifrån sig kondensat som transporteras med gasen. Att ta bort kondensat från gasen hjälper även till att avlägsna H2S.

 

Ladda ner produktblad