Free cookie consent management tool by TermsFeed

Produkter

Biogas Systems är en komplett leverantör för automatiserade och väl fungerande biogasanläggningar. Till programmet hör kvalificerade produkter från välkända leverantörer inom kategorierna förbrukare, gasuppsamlingssystem, lager och konditionering

Förbrukare

Gas engine

Gasmotor

Gasmotorn använder gasens energiinnehåll för generering av el och värme. Vi levererar gasmotorer av olika fabrikat med varierande effekter i kompletta prefabricerade stationer.

Ladda ner produktblad

Gas boiler

Gaspannor

Gaspannor tar tillvara uppsamlad gas och genererar värme. Vi levererar gaspannor med varierande effekter i kompletta prefabricerade stationer. 

Ladda ner produktblad

Gas turbine

Gasturbiner

Gasturbiner genererar el och värme. Vi erbjuder kompletta turbinaggregat, inklusive övervakningsutrustning, med eller utan värmeväxlare för varmvattenproduktion.

Ladda ner produktblad

Gasfackla

Gasfacklor

Gasfacklor bränner gas som inte kan tas till vara vid anläggningen. Vi erbjuder facklor för olika applikationer i flera storlekar.

Ladda ner produktblad

Gasbrännare

Gasbrännare förbränner biogas och producerar värme. Vi utför leverans, montage och service av gasbrännare med varierande effekter till befintliga, och nya panninstallationer.

Ladda ner produktblad

Deponigasbrännare DGV FLOX

Flamlös lågkoncentrerad förbränning av deponigas ner till 6-8 % CH4.

Teknisk nytt system där högt volymflöde av gas med låg koncentration förvärms och därefter förbränns med bibehållen effekt. Systemet byggs in med en panna i en containerstation.

Ladda ner produktblad

Gasuppsamlingssystem

Deponigasanläggning

Deponigasanläggningar

Unika gasuppsamlingssystem byggda på egen teknik där specialutvecklade komponenter och patenterade delsystem sammanfogas till kompletta system.

Ladda ner produktblad

Gasbrunn

Gasbrunnar

Enkel, robust och kostnadseffektiv gasbrunnskonstruktion ger effektiv avgasning på deponin.

Ladda ner produktblad

Spolbrunn

Spolbrunn

Patenterad blås- och spolbrunn möjliggör systematiskt underhåll på sugledningssystemet.

Ladda ner produktblad

Kondenssbrunn

Kondensbrunnar

Specialutvecklad kondensfälla med anpassad sughöjd upprätthåller optimalt undertryck.

Ladda ner produktblad

Lager och konditionering

Gaslager

Text och bild kommer komma.

Ladda ner produktblad

Gaskylare

Text och bild kommer komma.

Ladda ner produktblad