Free cookie consent management tool by TermsFeed

Deponigas är en värdefull resurs

På avfallsdeponier världen över utvecklas miljöpåverkande metangas. Gasen är skadlig för miljön och har väsentligt större påverkan på växthuseffekten än t.ex koldioxid. EU-gemensamma lagkrav föreskriver hur gas från deponier ska förhindras att sprida sig till omgivningen. BIOGAS SYSTEMS har utvecklat en teknik som samlar upp gasen och – med bra ekonomi – konverterar den till ”grön” energi för el och värme.

Våra soptippar ger en värdefull resurs

Moderna avfallsdeponier har ytterst lite gemensamt med äldre tiders avstjälpningsplatser där avfallet lades på hög, utan begränsande miljöbestämmelser. Strikta normer reglerar numera vilka ämnen som tillåts spridas till omgivningen.

På Biogas Systems har vi utvecklat en teknik som konverterar skadlig metangas till naturlig energi. En helhetslösning som förvandlar ett svårbemästrat miljöproblem till en varaktig och ekologiskt hållbar inkomstkälla.

Skräddarsydda lösningar

Våra system bygger på patentsökt teknik med specialutvecklade komponenter och delsystem som sammanfogas till kundanpassade helhetslösningar.

Lösningarna omfattar brunnar och ledningar liksom styrsystem, kylsystem och nödvändig kringutrustning. Till gasuppsamlingssystemen kopplas gasmotorer, gasturbiner och gaspannor som svarar för el-/värmeproduktion med deponigasen som bränsle.

Tekniken sprids över världen

Våra kunder finns inom energisektorn samt bland kommunala och privata renhållningsföretag. Vi är idag aktiva över hela Skandinavien samt delar av Europa, Nordafrika och Asien.

Projektering

Projektering

Med kompetent personal och lång erfarenhet erbjuder vi rådgivning och projektering och kan självklart ta ett helhetsgrepp om både större och mindre projekt inom biogassektorn.

Konstruktion

Konstruktion

Med specialkompetens och erfarenhet erbjuder vi kreativa och intelligenta lösningar med rådgivning, utveckling, design och ritningsarbete. Konstuktionslösningarna följer alltid gällande normer och myndighetskrav.

Tillverkning

Tillverkning

Vid vår fabrik i Sunne utför vi de flesta förekommande arbeten inom rostfritt, plast, el och automation som behövs för att bygga komplexa biogasanläggningar.

Installation

Installation

Erfarenhet och kompetens är ledord för ett lyckat montage med installation och korrekt driftsättning för biogas. Vårt helhetsgrepp om projekten gör att vi följer utsatta tidsplaner, håller en hög kvalitetsnivå och därmed skapar nöjda kunder.

Service

Service

Biogas Systems har en serviceorganisation för såväl gasanläggningarna som gasmotorer, turbiner och pannor. Organisationen täcker idag in större delen av Europa.