Stor aktivitet på svenska gasmarknaden

Många förfrågningar om projektering och stöd i utveckling kommer in. Flera reningsverk vill bygga om existerande gamla system mot EGN standard. Flera deponier förnyar sina gasuppsamlingsystem och även på biogasanläggningar sker investeringar och förnyelse. Förtroendet växer för Biogas Systems Nordic AB i takt med alla dessa förfrågningar och uppdrag. 2019 var ett rekordår i antal uppdrag och tillväxt för oss.

Publicerad 17 Jun 2019