Các giải pháp môi trường

sẽ chiến thắng về dài hạn

Kiểm soát hoàn toàn

toàn bộ quá trình

Khí đốt bãi rác 

tạo ra thu nhập lâu dài

Chuyên môn của chúng tôi

là sự đảm bảo của quý vị

box_deponigas

KHÍ ĐỐT BÃI RÁC

Phát triển, sản xuất và lắp đặt các hệ thống thu gom khí đốt bãi rác.

Tìm hiểu thêm trên website tiếng Anh của chúng tôi.

box_biogas

KHÍ SINH HỌC

Biogas Systems là đối tác đủ điều kiện về khí sinh học. Các lò phản ứng, nhà máy nấu và nhà máy xử lý khí sinh học.

Tìm hiểu thêm trên website tiếng Anh của chúng tôi.

box_support

DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ

Biogas Systems có tổ chức dịch vụ riêng của mình để phục vụ các nhà máy khí gas, động cơ khí gas, tua bin khí gas và nồi hơi khí gas.

Tìm hiểu thêm trên website tiếng Anh của chúng tôi.

Chúng tôi xây dựng các giải pháp khí đốt sinh học hoàn chỉnh

BIOGAS SYSTEMS tạo ra các giải pháp khí đốt sinh học, và đã làm như vậy kể từ năm 1985. Ngày nay chúng tôi là một nhà vận hành mạnh mẽ và được thừa nhận với kinh nghiệm và nguồn lực cho tất cả các loại lĩnh vực và ứng dụng khác nhau.

MỘT PHẦN QUAN TRỌNG của những gì chúng tôi cung cấp là một hệ thống thu gom khí đốt độc đáo cho các địa điểm bãi rác. Sử dụng công nghệ do chúng tôi phát triển, khí mêtan có hại từ quá trình phân hủy được chuyển thành năng lượng xanh có thể được sử dụng để tạo ra điện hoặc cung cấp cho hệ thống sưởi. Đây là một giải pháp hoàn chỉnh, thông minh có thể chuyển đổi một vấn đề môi trường khó khăn thành một nguồn thu nhập lâu dài và bền vững – chỉ trong một quá trình.

BIOGAS SYSTEMS còn là một đối tác mạnh về việc xây dựng các lò phản ứng phân hủy và khí sinh học và xử lý khí sinh học xử trong các máy xử lý.

Tải tài liệu (Anh)

 

Would you like to know more about our services?

This is a stripped version of the Biogas Systems-website.

For further information about the company and our services, please visit the english version of the website. You'll also find a number of past projects during the history. 

www.biogassystems.com