Utbildning

Utbildning

Utbildning är en självklar del i relationen till kund.  

Anläggningsspecifika kurser erbjuds för driftspersonal och ansvariga för gasanläggningen såväl vid driftsättning som löpande därefter.

Allmänna kurser står öppna för branschen i sin helhet och ger breda kunskaper kring deponigasens möjligheter samt tekniken för uppsamling och utvinning.

Samtliga kurser genomförs i egna lokaler i Sunne, vilket ger fördelar. Vi kan koppla utbildningens innehåll till verksamheten i vår egen verkstad och kan göra nödvändiga studiebesök på deponin i Sunne.