Kunddialog

Vår kunskap ger dig trygghet

Service och utbildning är viktiga delar av vårt arbete. Levererade och driftsatta anläggningar måste fungera, inte bara vid leverans och uppstart utan också över tiden.

Slutresultatet av vårt servicearbete avgörs dock av det som uträttas av våra medarbetare. Här har vi på Biogas Systems varit lyckligt lottade. Våra kunder kan vittna om djupt engagemang hos varje medarbetare. Här finns sällan några gränser för vad som går att åstadkomma. Varje ny uppgift ses som en utmaning och möjlighet till förbättring. Vår organisationen är flexibel och beredskapen är alltid hög för snabba utryckningar i akuta situationer.

Flera av våra medarbetare har varit med länge och har över tiden samlat ovärderlig erfarenhet kring hela gasprocessen. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper. Både i de dagliga kontakterna som i utbildningsform där vi mer än gärna utbildar såväl driftspersonal som ansvariga för anläggningen.

telefon

Servicetelefon

0565-477 61
0738-24 55 00

serviceanmälan via webben

Serviceanmälan via webben

Klicka här