2015

 • Biogas Systems HRA

  Projekt: Automatisk avvattning av biogas
  Plats: Jevnaker, Norway, 2015
  Kund: HRA
  Effekt: 1 MW
  Användning: Uppgradering till fordonsbränsle

 • Biogas Systems Återblåsningsbrunn

  Projekt: Nya återblåsningsbrunnar installerade för att effektivt underhålla gasuppsamlingssystemet
  Plats: Skara, Sweden, 2015
  Kund: SUEZ
  Effekt: 1 MW
  Användning: Gaspanna

 • Biogas Systems

  Projekt: Ny gasfackla BGF-M-50
  Plats: Motala, Sweden, 2015
  Kund: Karshults ARV
  Effekt: 520 kW
  Användning: Gasfackla/ fordonsbränsle

 • Biogas Systems gasbrännare

  Projekt: Ny gasbrännare på Valdres deponigasanläggning i Norge
  Plats: Fagernes, Norway, 2015
  Kund: Valdres Kommunale Renovasjon VKR
  Effekt: 200 kW
  Användning: Gaspanna

 • Biogas Systems gasfackla ARV

  Projekt: Ny gasfackla på Sjöstads ARV
  Plats: Karlstad, Sweden, 2015
  Kund: Sjöstads ARV
  Effekt: 2 275 kW
  Användning: Gasfackla/ fordonsbränsle

 • Biogas Systems

  Projekt: Ombyggnation av Deponigasanläggning
  Plats: Brudarmossen, Sweden, 2015
  Kund: Renova Miljö AB
  Effekt: 750 kW
  Användning: Gasfackla

 • Biogas Systems Renova AB

  Projekt: Ombyggnation av Deponigasanläggning
  Plats: Tagene, Sweden, 2015
  Kund: Renova Miljö AB
  Effekt: 1 500 kW
  Användning: Gasfackla

 • Biogas Systems Mellerud

  Projekt: Ny Gasfackla
  Plats: Mellerud, Sweden, 2015
  Kund: Melleruds Avloppsreningsverk
  Effekt: 520 kW
  Användning: Gasfackla

 • Biogas Systems Skara

  Projekt: Ny Tryckhöjningsstation
  Plats: Skara, Sweden, 2015
  Kund: Skara Energi AB
  Effekt: 1 035 kW
  Användning: Gaspanna

Tillbaka