Gasturbiner

Gasturbin
Gasturbin

Gastrubinen drivs av biogas eller naturgas. 

Den komprimerade inluften och biogasen antänds i brännkammaren. Gaserna trycks därefter under högt tryck genom turbinen och driver genratorn. 

En turbinanläggning består av turbinen komplett med övervakningsutrustning, med eller utan värmeväxlare för varmvattenproduktion.

Biogas Systems AB levererar gasturbiner med 100 kW eleffekt och 165 kW värmevatteneffekt i kompletta prefabricerade stationer.