Gasmotorer

Gasmotor
Gasmotor

Gasmotorn använder gasens energiinnehåll för elgenerering. 

Biogasen kan behöva renas  innan den förs in i motorn. Man brukar räkna med att 1/3 av biogasen blir el och 2/3 värme. Elverkningsgraden för gasmotorer som körs på biogas ligger på cirka 30-40 procent. Inräknat värmen blir totalverkningsgraden ca 80-85 procent. 

Biogas Systems levererar gasmotorer av olika fabrikat med varierande effekter i kompletta prefabricerade stationer.