Produkter

Kompletta paket för optimerad gasutvinning

Biogas Systems AB är en komplett leverantör för automatiserade och väl fungerande biogasanläggningar. Till programmet hör gasmotorer, gasturbiner och gaspannor för el/värmeproduktion med biogas som bränsle. I de färdiga systemen ingår även styrsystem, kylsystem, gasfacklor och övrig kringutrustning samt serviceavtal för säker och ekonomisk drift.