Fakta om Biogas Systems

BIOGAS SYSTEMS startades 1985. Två år senare levererades den första biogasanläggningen. Företaget har sedan dess utvecklat, tillverkat och installerat ett stort antal anläggningar både i Sverige och utomlands.

Verksamheten vilar på två stabila ben. En central del är unika gasuppsamlingssystem för avfallsdeponier. Med egen teknik konverteras miljöskadliga deponigaser till grön energi för el och värmeproduktion. En smart helhetslösning som förvandlar ett svårbemästrat miljöproblem till en varaktig och hållbar inkomstkälla.

Vi är även en stark samarbetspartner vid byggnation av rötning- och biogasreaktorer samt för biogashanteringen på kommunala reningsverk.

I oktober 2011 har företaget ca 25 medarbetare och marknadsframgångar i både Sverige och utomlands ger oss ett kontinuerligt rekryteringsbehov av ny personal.