Partnerskap

BIOGAS SYSTEMS AB har skapat, och är ensam ägare av, en teknik och ett komplett system för insamling av miljöskadlig deponigas. Systemet omfattar ”know how” och de produkter som krävs för implementering av systemet. Konceptet omfattar också ett kompletterande produktsortiment som möjliggör den faktiska energiproduktionen.

Vi är idag aktiva över hela Skandinavien samt i delar av Europa, Asien, Nordafrika och Sydamerika. Deponigasfrågorna är dock globala och vi arbetar hårt och målmedvetet för att kunna sprida kunnande och våra system till övriga delar av världen.

Inom ramen för Biogas Systems Gas Collection Concept/BGCC, erbjuder vi därför etablerade, finansiellt stabila företag på utvalda marknader möjligheter till partnerskap. Läs mer om villkoren i Partnerpresentationen.