VerksamhetenVerksamheten

Miljöriktiga lösningar som vinner i längden

BIOGAS SYSTEMS utvecklar miljöriktiga och ekonomiskt vinnande lösningar för energi- och biogasanläggningar. Vi tar ett helhetsgrepp kring hela processen, från analys, beräkningar och konstruktion till tillverkning och installation av nyckelfärdiga anläggningar.

En central del av vårt erbjudande är unika gasuppsamlingssystem för avfallsdeponier. Med egenutvecklad teknik konverteras miljöskadliga metangaser från nedbrytningsprocessen till grön energi för elektricitet och värmeproduktion. En smart helhetslösning som – i en och samma process – förvandlar ett svårbemästrat miljöproblem till en varaktig inkomstkälla.

En annan roll är som samarbetspartner till andra aktörer inom biogasomårdet med resurser och kunskap för konstruktion och byggande av delprojekt inom biogas-/rötningsanläggningar och biogashantering på kommunala avloppsreningsverk.

Vårt arbete bygger på mer än 25 års erfarenhet hos kunnig personal, flertalet med behörighet enligt EGN 2014, BGA2012, DBE:s Veiledning om biogass samt TUKES.