Kunder

Vi vill nå ut över hela världen

JordenVåra kunder finns i första hand inom energisektorn samt bland kommunala och privata renhållningsföretag. Vi är idag aktiva över hela Skandinavien samt delar av Europa och Nordafrika.

Vår affärsplan bygger samtidigt på att genom erfarenhet och kompetens utveckla vårt geografiska upptagningsområde. Målsättningen är att med tiden kunna sprida vårt kunnande även i övriga delar av världen.