FöretagetFöretaget

Företaget

Affärsidé

Vår affärsidé är att bygga kompletta biogasanläggningar med tillhörande applikationer för bl a miljövänlig el och värmeproduktion. Vi ska utveckla, tillverka och marknadsföra helhetslösningar för deponigasanläggningar (soptippar), rötgasanläggningar och reningsverk. Vårt program ska omfatta helhetslösningar för el- och värmeproduktion via gasmotorer, gasturbiner och gaspannor.
 

Historik

Biogas Systems har sitt ursprung i värmländska Sunne. Verksamheten grundades 1985 och vi har under nära 30 år byggt upp erfarenhet som kommer våra kunder tillgodo i egna system eller genom partnerskap med andra aktörer inom biogasområdet.

Under många år bedrevs verksamheten under namnet VÄRMEKOLLEKTOR AB. Vårt nuvarande namn BIOGAS SYSTEMS AB antogs först 2010.