Specialister på biogas

Biogas System

När biologiskt avfall bryts ner i en syrefri miljö bildas metangas och koldioxid. Biogas kan utvinnas vid specialutvecklade rötningsreaktorer eller kommunala reningsverk men också i andra processer som t.ex soptippar och deponier.

Biogasen har många olika användningsområden. Den kan med högt energiutbyte nyttjas som drivmedel för bilar och andra fordon men även för miljövänlig uppvärmning och elproduktion. 

BIOGAS SYSTEMS är specialister på utveckling och produktion av kompletta lösningar för biogas.

Gasuppsamling för avfallsdeponier

På soptippar och deponier världen över utvecklas miljöpåverkande gaser. Sett ur ett miljöperspektiv är gaserna ett problem. Metangas som inte tas om hand och läcker ut i atmosfären bidrar i högsta grad till växthuseffekten. Gasen är dessutom illaluktande och kan leda till svårsläckta bränder. Gasens skadeverkningar har bidragit till ett regelverk där deponiägare åläggs skyldigheten att förhindra miljöpåverkan.

Rätt nyttjad är – å andra sidan – gasen en värdefull tillgång. En förnyelsebar och miljövänlig energikälla för såväl värme- som elproduktion.

BIOGAS SYSTEMS har utvecklat en teknik som konverterar den skadliga metangasen till naturlig energi. En helhetslösning som, i specialutvecklat system, förvandlar ett svårbemästrat miljöproblem till en varaktig och ekologiskt hållbar inkomstkälla.

Byggnation av rötning och biogasreaktorer

Kunskap och erfarenhet från deponigasområdet ger oss även en stabil plattform som samarbetspartner vid byggnation av rötning- och biogasreaktorer samt för biogashanteringen på kommunala reningsverk.

Med kompetens och gedigen erfarenhet tar vi ansvar för entreprenadarbeten, delprojektering, byggnation och service kring produkter som gaslager, gasfacklor, tryckhöjningsutrustningar, rörsystem, styrning, instrumentering, ledningssystem, gasmotorer, gasturbiner och gaspannor.