Vår teknik hjälper indonesiska barn

Publicerad 9 Jun 2014

Sista dagarna i maj invigdes, med svenskt deltagande, ett unikt miljö- och biståndsprojekt i indonesiska City Of Palu. Projektet, som pågått i nära två händelserika år, har parallella syften. Med miljöteknik från värmländska Biogas Systems ska miljöskadliga gaser från stadens avfallsdeponi konverteras till värdefull energi. Samtidigt skapas, via ett kommunfinansierat housing-projekt, en ny förbättrad tillvaro för de ”scavengers” som under stor del av sina liv lever på det man kan utvinna ur soptippen.

Palu banar väg för kommande satsningar

Värmländska miljöteknikspecialisten BIOGAS SYSTEMS har utvecklat en teknik som konverterar skadlig metangas från världens avfallsdeponier till ekologiskt hållbar bioenergi. Tekniken implementeras i allt snabbare takt framförallt i Europa, men intresset växer även i övriga delar av världen.

I indonesiska CITY OF PALU, huvudstad i provinsen Central Sulawesi, förs verksamhetsidén ytterligare ett steg framåt då miljö- och energinyttan byggs på med rent humantära dimensioner.

– Med utgångspunkt från installationen av vår nya anläggning genomförs ett housing-projekt som ska förbättra tillvaron för de människor – så kallade scavengers – som bor på deponin och lever på det tippen har att erbjuda, berättar Tony Zetterfeldt, Biogas Systems VD som nyligen bevistat invigningen. Totalt rör det sig om nära 100 familjer som tar emot, sorterar och drar nytta av soporna.

Projektet, som finansieras av Palu Kommun, går ut på att bygga nya bostäder åt deponiarbetarna. Bostäderna ges utan kostnad el från Biogas Systems anläggning vilket innebär möjligheter till belysning. Med elektricitetens hjälp kan man dessutom laga mat utan öppen eld och borra efter dricksvatten, vilket är något helt nytt för de flesta av de boende. SIDA bidrar till ekonomin genom delfinansiering av gasuppsamlingssystemet och utrustningen för energiproduktion.

Vid sidan av boendet pågår också ett arbete att för att ge deponiarbetarna drägligare arbetsförhållanden och en ordnad anställning med kommunen som arbetsgivare. Barnen i familjerna ges också möjligheter att gå i skolan för att förbättra förutsättningarna att så småningom kunna lämna deponin.

Satsningen i PALU har väckt stort uppmärksamhet över hela Indonesien och invigningen direktsändes i nationell TV. På initiativ av SIDA har det också spelats in en film kring projektet (se biogassystems.se).

– Problematiken är likartad i varje indonesisk kommun, berättar Tony Zetterfeldt. Via vår lokala samarbetspartner har vi redan kontaktats av flera andra intressenter och några kommuner var även närvarande i samband med invigningen.

Lärorik installation

Arbetet i PALU har varit en lång och händelserik resa fylld av äventyr.

– Normalt tar installationen av en anläggning av den här storleken 6-8 månader, säger Tony Zetterfeldt. I Palu har vi hållit på i nära 2 år.

Arbetet har påverkats av flera faktorer. Ett praktiskt problem har varit alla de djur som uppehåller sig på deponin. Hundratals kor och getter lever på tippen och är en viktig del av försörjningen för de boende. En annan orsak till fördröjningen är den indonesiska tullhanteringen.

– Utrustningen har legat fast förankrad i tullen i 3-4 månader, skrattar Tony Zetterfeldt. Det här är säkert en process som går att göra annorlunda och snabbare vid nästa tillfälle.

Del av internationell satsning

Indonesien är bara ett av de länder där BIOGAS SYSTEMS teknik uppmärksammats. I Asien förs diskussioner med tänkbara kunder i Malaysia och Filippinerna. Tillsammans med partners och återförsäljare lanseras systemen även i södra Europa, Afrika och Sydamerika.

Företaget har tillsammans med partner också börjat titta på en ny produkt som kan komma att följa i deponigassystemens fotspår. Ett naturligt komplement till den nuvarande tekniken är mjuka solceller som täcker deponin och drar nytta av solens energi.

– Det här är ett oerhört spännande område som vi följer med stort intresse, avslutar Tony Zetterfeldt. Vi närmar oss ett skede där vi tillsammans med utvecklaren på allvar kan gå vidare, framförallt i de länder där solen skiner starkare och oftare än på våra breddgrader.

Film och foto: Carl Myrén

Scavangers lever på det deponin gerPaluSkolan er barnen en ny chans

Förevisning av stationenNyblivna skoleleverBoende under ordnade förhållanden

Tillbaka