Tryckhöjningsstation och gaspanna till Västvatten AB i Uddevalla

Publicerad 23 Jan 2018

Västvatten AB har beställt en tryckhöjningsstatiuon samt en gaspanna för värmeproduktion till Skansverkets ARV i Uddevalla. Installationen skall generera värme till fjärrvärmenätet och beräknas stå klar hösten 2018. Tryckhöjningsstaionen kommer att vara utrustad med två blåsmaskiner för kontinuerlig drift oberoende av underhållsintervall. Pannan har en uteffekt på 750 kW. 

Tillbaka