SVT uppmärksammar Biogas Systems framgångar

Publicerad 7 Mar 2012

I ett reportage i SVT:s regionala nyhetsprogram Värmlandsnytt den 27 februari ges en fyllig beskrivning av Biogas Systems utveckling.

Reportaget belyser grundidén bakom Biogas Systems verksamhet och tekniken att ta tillvara och konvertera skadlig metangas från soptippar till inkomstbringande el.

Biogas Systems grundare Nils-Erik Engström intervjuas, liksom vice VD/delägaren Perra Hermansson. Perra ger i intervjun en positiv bild av framtiden.

- Vi växer ganska snabbt nu. Jag tror att vi både omsättnings- och personalmässigt kommer att öka markant de kommande åren.

Perra berättar också om hur företagets anläggningar nu sprids över stora delar av Europa.

- Vår utrustning finns framför allt i Sverige, Norge och Finland. Vi har även anläggningar i Marocko och just nu satsar vi mycket på Östeuropa och Ryssland.

Nils-Erik Engström och Perra Hermansson är också tämligen eniga om orsaken till varför företaget utvecklas så snabbt. Bakom framgångarna ligger kombinationen av att i en och samma process kunna lösa ett komplicerat miljöproblem i våra avfallsdeponier och samtidigt skapa energi som har ett värde och genererar inkomster.

- Det är ju det som är vårt koncept, att ge kunderna möjligheter att tjäna pengar, avslutar Perra Hermansson.

 

Tillbaka