Luktbehandlingssystem till Romerike Biogas Anlegg i Vormsund

Publicerad 15 Dec 2017

Romerike Biogas Anlegg i Vormsund köper in ett nytt luktbehandlingssystem av Biogas Systems. Två mycket stora lagertankar där rötrester avluftas avger höga nivåer av dålig lukt. Odörnivåerna är så höga att omgivande grannar är störda. De två systemen bygger på genomfläktning av joniserad luft där syret erhåller två ytterligare elektroner. Syret reagerar med gasblandningen och omvandlar valda partiklar till vatten och koldioxid. Romerirke har stränga krav att åtgärda problemen och installation sker under februari månad 2018.

Systemet är framtaget av Ionair som tillsammans med Biogas System installerar systemen. 

Romerrike Biogas Anlegg har option på ytterligare två system vilka planeras att installeras under 2020.

 

 

Tillbaka