Grön el till Lidköpings villor

Publicerad 20 Jun 2011

Kartåstippen i Lidköping innehåller så mycket metangas att Lidköpings kommun – med hjälp av utrustning från Biogas Systems – kan sälja grön el via elnätet. Mängden motsvarar den totala energiförbrukningen för 100 villor.

NLT 20110214I en artikel i NLT – Nya Lidköpings Tidning (Ronny Weihard) – beskriver Jan Westin, Chef för Renhållningen i Lidköpings Kommun sina erfarenheter från arbetet.

– Vi undrade väl hur mycket gas det kunde finnas i den gamla tippen. Vi började med fem borrhål och såg att den var utvinningsbar. Nu har vi 24 borrhål som alla levererar gas, säger Jan Westin.

Han beskriver också arbetsgången.

- Det hela går till så att perforerade rör sätts in i de 24 borrhålen som går 15 meter ner till botten av tippen. En stor motor skapar sedan undertryck i tippen och gasen som ligger i fickor i tippen sugs ut och samlas upp i en nybyggd anläggning som kostat 3,2 miljoner kronor. Än så länge leds gasen till en fackla där den förbränns. Så kommer man att hålla på i några månader för att se att gastillgången är kontinuerlig. När man vet att man får tillräckligt med gas är det dags att bygga till turbin och generator för 1,5 miljoner och börja producera el och värme.

Han ger också ett samlat omdöme om anläggningen.

– Det är en väldigt enkel och funktionell lösning. Jag älskar sådant.

Maria Gustavsson, projektledare på Biogas Systems, som har lett bygget av anläggningen på Kartåstippen är likaså nöjd.

– Det ser absolut bra ut i Lidköping. Nu testar vi ett tag men man kan nog räkna med att få ut 400–500 kilowatt i anläggningen. I dagsläget ser det ut som om gastillgången på deponin vid Kartåsen då skulle kunna förse cirka 100 normalstora villor med energi på årsbasis, räknat på att en normalstor villa förbrukar cirka 20 000 kWh/år.

Läs artikeln i sin helhet (PDF)

Besök Lidköpings Kommun


Tillbaka