Deponigaspanna till Holmby avfallsanläggning i Sunne kommun

Publicerad 13 Feb 2018

Sunne kommun har beställt en deponigaspanna i containerformat till Holmby avfallsanläggning. Pannan skall dels nyttja den gas som nuvarande gasuppsamlingsystem samlar upp, vilket idag förbränns via gasfackla. Dels skall gaspannan tillföra vattenburen värme till en lokal större fastighet i kommunens regi. En mycket klok och framsynt miljöinvestering av Sunne Kommun där Biogas Systems levererat både teknisk lösning och containerlösning. Biogas Systems har de sista åren levererat ett fleratal stora gaspannestationer i containerformat och behovet fortsätter att öka för denna typ av energilösning. 

Tillbaka