Deponigaspanna till Härnösands kommun

Publicerad 15 Dec 2017

Härnösands Energi och Miljö AB har beställt sin andra deponigaspannestation från Biogas Systems Nordic AB till sin anläggning i Saltvik. Gaspannan skall förbränna deponigas och samtidigt generera hetvatten till lokala fjärrvärmenätet. Komplett teknisk lösning samt tillverkning och installation sker av Biogas Systems. Biogas Systems har under de senaste åren byggt och installerat ett antal gaspannestationer i containerformat och behovet verkar öka. Vi gratulerar Härnösands Energi och Miljö AB till en lösning som planeras att installeras under våren 2018.

 

 

Tillbaka