Avtalsskrivning i Indonesien

Publicerad 18 Jan 2013

Veckorna efter årsskiftet har en delegation från Biogas Systems besökt Indonesien för slutförhandling med City of Palu, huvudstaden i provinsen Central Sulawesi. Kontakterna, som pågått under hela hösten, har steg för steg mynnat ut i det köpeavtal som, under högtidliga former, nyligen signerades av de båda parterna.

– Det här är givetvis oerhört spännande för oss, säger Tony Zetterfeldt, Biogas Systems VD, som i sitt anförande i samband med ceremonin tackade Palus Vice Borgmästare Andi Mulhanan Tombolotutu för möjligheten att på en fjärran marknad få visa upp svensk miljöteknik.

Köpet, som avser en komplett anläggning för uppsamling av deponigas med tillhörande gasmotor för elproduktion, motsvarar en affär på nära 5,5 miljoner SEK.

Uppförandet av anläggningen kommer att genomföras i Biogas Systems egen regi men i samarbete med indonesisk samarbetspartner, framförallt kring nödvändiga markarbeten. Målsättningen är dock att i förlängningen utveckla samarbetet till att gälla hela processen.

Avtalsceremonin, som hölls på svenske Ambassadören Ewa Polanos residens i Jakarta, bevittnades av ett flertal inbjudna gäster, från bland annat andra indonesiska provinser.

– Att på plats få visa upp och berätta om vårt system för andra regioner är naturligtvis en dörröppnare för en eventuell utveckling, fortsätter Tony Zetterfeldt. När anläggningen under höstens 2013 står färdig har vi dessutom möjligheter att på plats visa tillämpning av tekniken för tänkbara köpare. 

Affären har uppmärksammats i såväl svensk som interntationell media.
 

Tillbaka