Sugledningar

Sugledningar

Kontinuerliga marksättningar gör att avfallsdeponin ständigt rör sig. I kombination med den fuktmättade deponigasen kommer därför sugledningssystemet förr eller senare att bilda lågpunkter med vattenlås och driftstörningar som följd.

Vår filosofi bygger på att använda hög gashastighet och högt undertryck för att kunna dra med – det i sugledningarna utfällda kondensatet – till kondensavskiljaren. Lösningen innebär också att sugledningarna kan ”återblåsas” för att rensas från vattenlås, vilket inte är möjligt i ett system med större rördimensioner. Sugledningssystemet kan på så vis underhållas och upprätthålla hög och störningsfri tillgänglighet.