Kylsystem

Kylsystem

Vid transport av gasen i en distributionsledning från gasanläggningen behöver gasen torkas eftersom vatten annars riskerar att fällas ut i ledningen med driftstörning som följd. Fuktrisken elimineras genom att kyla ner daggpunkten. Underhållskraven och de löpande driftskostnaderna kan därigenom sänkas väsentligt.