Biogas Systems - Gasbrunn

Gasbrunnar

Gasbrunnen är den del av systemet som suger upp gasen ur marken. Perforerade rör som med egen metod etableras i deponin och som med specifik teknik via sugledningar står i förbindelse med uppsamlings/energistationen.   

Våra gasbrunnar har en enkel, robust och kostnadseffektiv konstruktion som innebär snabb etablering i avfallsdeponin.