Automatisk injustering av gasbrunnar

Automatisk injustering av gasbrunnar

Med automatisk gasanalys registrerar systemet aktuella värden i varje gasbrunn och kan automatiskt justera gasflödet från varje enskild gasbrunn. Applikationen gör deponigasanläggningen helautomatisk när det gäller optimering av gasuttaget, vilket innebär möjligheter att vid varje tillfälle få ut mesta möjliga gas från avfallet.