Automatisk gasanalys

Automatisk gasanalys

Med denna funktion utför systemet analys med avseende på metanhalt (CH4), syre (O2) samt eventuell andra gaser.

Manuell analys är mycket tidskrävande (i de fall där automatisk gasanalys inte valts). Den automatiska gasanalysen har därför blivit mer eller mindre standard på dagens anläggningar. Analys av flera gaser kan också erbjudas.