Återblåsningssystem

Återblåsningssystem

Eftersom fukt/vatten är ständigt närvarande i ett gasuppsamlingssystem är det viktigt att kunna underhålla det. Med återblåsningssystemet hålls sugledningarna fria från det utfällda vatten som kontinuerligt bildas.

Med systemets hjälp underhålls den viktigaste delen i deponigassystemet och förutsättningar skapas för största möjliga gasuttag.