Kompletta system för deponigas

BIOGAS SYSTEMS erbjuder kompletta system för tillvaratagande och konvertering av deponigas. 

Vi tar ett helhetsgrepp kring hela processen, från analys och provpumpning, beräkningar och konstruktion till tillverkning och installation av nyckelfärdiga anläggningar med utrustning för el- och värmeproduktion.

Vårt ansvar stoppar inte vid slutleverans. Vi finns med under hela anläggningens livscykel och erbjuder löpande den service och support som krävs för en fungerande anläggning.

Våra lösningar bygger på egen teknik där specialutvecklade komponenter och delsystem sammanfogas till kompletta system.