Biogas

Biogas - Rötning och biogasreaktorer

Kunskap och erfarenhet från deponigasområdet ger oss även en stabil plattform som samarbetspartner kring biogas. Vid byggnation av rötning- och biogasreaktorer samt för biogashanteringen på kommunala reningsverk.

Med kompetens och gedigen erfarenhet tar vi ansvar för entreprenadarbeten, delprojektering, byggnation och service kring produkter som gaslager, gasfacklor, tryckhöjningsutrustningar, rörsystem, styrning, instrumentering, ledningssystem, gasmotorer, gasturbiner och gaspannor. 

Biogas