Framtidens miljö

i egna händer

Deponigas

ger hållbara intäkter

Vår kunskap

ger dig trygghet

Biogasutvinning

inom alla områden

Nyheter

Tryckhöjningsstation och gaspanna till Västvatten AB i Uddevalla

Publicerad 23 Jan 2018

Läs mer...

Deponigaspanna till Härnösands kommun

Publicerad 15 Dec 2017

Läs mer...

Luktbehandlingssystem till Romerike Biogas Anlegg i Vormsund

Publicerad 15 Dec 2017

Läs mer...

Fler nyheter

VI BYGGER HELHETSLÖSNINGAR KRING BIOGAS

BIOGAS SYSTEMS bygger lösningar kring biogas. Vi är idag en stark och erkänd aktör med erfarenhet och resurser för biogashantering inom alla tänkbara områden och applikationer.

En central del av vår verksamhet är unika gasuppsamlingssystem för avfallsdeponier. Vi är även en stark samarbetspartner vid byggnation av rötgasreaktorer samt för biogashanteringen på kommunala reningsverk.