Framtidens miljö

i egna händer

Deponigas

ger hållbara intäkter

Vår kunskap

ger dig trygghet

Biogasutvinning

inom alla områden

Nyheter

Tryckhöjningsstation samt gaslager till Borås Energi & Miljö

Publicerad 6 Apr 2018

Läs mer...

Deponigaspanna till Holmby avfallsanläggning i Sunne kommun

Publicerad 13 Feb 2018

Läs mer...

Tryckhöjningsstation och gaspanna till Västvatten AB i Uddevalla

Publicerad 23 Jan 2018

Läs mer...

Fler nyheter

VI BYGGER HELHETSLÖSNINGAR KRING BIOGAS

BIOGAS SYSTEMS bygger lösningar kring biogas. Vi är idag en stark och erkänd aktör med erfarenhet och resurser för biogashantering inom alla tänkbara områden och applikationer.

En central del av vår verksamhet är unika gasuppsamlingssystem för avfallsdeponier. Vi är även en stark samarbetspartner vid byggnation av rötgasreaktorer samt för biogashanteringen på kommunala reningsverk.