Установка по сбору свалочного газа в Gävle

5 Mar 2012

ForsbackaBiogas Systems AB levererar ny deponigasanläggning till Forsbacka avfallsanläggning i Gävle. Vi har under senhösten och vintern etablerat gasbrunnar och utfört övrigt markarbete på plats.

På vår fabrik utförs just nu de sista justeringarna och provkörningen inför kommande  leverans till kund.

Назад